Plan pracy i sprawozdania - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Giżycku w 2007 roku (Informacja Rady Miejskiej z dnia 31.03.2008 r.)

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Giżycku w 2007 r. &n

Sprawozdanie z działalności Komisji Mienia Miejskiego Rady Miejskiej w Giżycku w 2007 roku (Informacja Rady Miejskiej z dnia 10.03.2008 r.)

Komisja pracowała w 2007 roku w następującym składzie: Krzysztof Korczyk – Przewodniczący Edward Żelasko – Wiceprzewodniczący Członkowie Komisji:

Sprawozdanie z pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Giżycku za rok 2007 (Informacja Rady Miejskiej z dnia 25.02.2008 r.)

W roku 2007 Komisja Spraw Społecznych odbyła 19 posiedzeń. W trakcie pracy członkowie Komisji: - analizowali projekty uchwał przedłożone przez Burmistrza Miasta lub radnych wnosząc do nich swoje poprawki. - zgodnie z planem pracy KSS radni omawiali zagadnienia dotyczące m.in. stanu bezpieczeństwa w mieście, realizacji uchwały dotyczącej...

Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów i Gospodarki Rady Miejskiej w Giżycku w 2007 roku (Informacja Rady Miejskiej z dnia 18.02.2008 r.)

Komisja Finansów i Gospodarki odbyła w 2007 roku 22 posiedzenia. Radni zajmowali się przede wszystkim pracą nad 124 projektami uchwał na sesje Rady Miejskiej. Niektóre z nich komisja aprobowała bez zastrzeżeń, do wielu wnoszono zastrzeżenia i poprawki. Komisja realizowała również swój plan pracy na 2007 r.:

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Giżycku na rok 2008

Uchwała nr XVII/2/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. Na podstawie § 82 pkt 1 Statutu Miasta Giżycka przyjętego uchwałą nr VI/22/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 lutego 2003r. zmienionego uchwałą nr VIII/33/03 z dnia 25 kwietnia 2003r., zmienionego uchwałą...