Uchwały Rady - archiwum

Uchwała Nr XIX/24/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie rezygnacji radnego z funkcji członka Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr XIX/24/12

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 19 kwietnia 2012 r.

 

 

w sprawie rezygnacji radnego z funkcji członka Komisji Rewizyjnej.

 

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala,  co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się  rezygnację radnego Ryszarda Błoszki  z funkcji członka Komisji Rewizyjnej.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady

/-/

Małgorzata Czopińska

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.04.2012r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Jolanata Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2012 08:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas-Szyrmer
Ilość wyświetleń: 1354
30 kwietnia 2012 08:35 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Dodanie dokumentu.