Uchwały Rady - archiwum

Uchwała nr XIX/22/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2012.

Uchwała nr XIX/22/12

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 19 kwietnia 2012r.

 

w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2012.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz. 145) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

§ 1.     

Wpisać kąpielisko miejskie zlokalizowane na dz. ozn. nr geod. 312/14 - obręb 1 Giżycko do wykazu kąpielisk Gminy Miejskiej Giżycko na rok 2012.

 

§ 2.     

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

 

§ 3.     

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady

/-/ 

Małgorzata Czopińska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.04.2012r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Jolanata Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2012 08:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas-Szyrmer
Ilość wyświetleń: 1242
30 kwietnia 2012 08:41 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Zmiana danych dokumentu.
30 kwietnia 2012 08:37 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Zmiana danych dokumentu.
30 kwietnia 2012 08:19 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Dodanie dokumentu.