Uchwały Rady - archiwum

Uchwała nr XIX/21/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu stanowiącemu własność Miasta Giżycka.

Uchwała nr XIX/21/12

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 19 kwietnia 2012r.

 

w sprawie  nadania nazwy placowi publicznemu stanowiącemu własność Miasta Giżycka.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Nadaje się części działki nr 309/1 położonej w obrębie 1 Giżycko nazwę  plac Andrzeja „Balona” Tarasiewicza.

 

§ 2.

Dokładne usytuowanie placu określa  załącznik graficzny  do niniejszej uchwały w skali 1:1000.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady

 /-/

Małgorzata Czopińska

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.04.2012r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Jolanata Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 kwietnia 2012 15:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas-Szyrmer
Ilość wyświetleń: 1402
30 kwietnia 2012 08:38 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Zmiana danych dokumentu.
27 kwietnia 2012 15:33 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Dodanie załącznika [zalacznik_do_uchwaly_nr_xix2112_z_dn_19042012r.pdf] do dokumentu.
27 kwietnia 2012 15:32 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Dodanie dokumentu.