Uchwały Rady - archiwum

Uchwała Nr XIX/20/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Giżycka.

Uchwała Nr XIX/20/12

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 19 kwietnia 2012r.

 

w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Giżycka.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. ze zmianami) oraz art. 47a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010r. ze zmianami) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

Wprowadza się obowiązujące nazwy urzędowe ulic na terenie miasta Giżycko zgodnie z załączonym wykazem.

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady

/-/

Małgorzata Czopińska

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.04.2012r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Jolanata Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 kwietnia 2012 15:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas-Szyrmer
Ilość wyświetleń: 1318
30 kwietnia 2012 08:43 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Zmiana danych dokumentu.
27 kwietnia 2012 15:26 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Dodanie załącznika [20.doc] do dokumentu.
27 kwietnia 2012 15:22 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Dodanie dokumentu.