Uchwały Rady - archiwum

Uchwała nr XIX/19/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości.

Uchwała  nr XIX/19/12

Rady  Miejskiej  w  Giżycku

z dnia 19 kwietnia 2012r.

 

 

w sprawie  zbycia nieruchomości.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku ze zmianami) oraz w oparciu o art. 13 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651  ze zmianami) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

 § 1.

Wyrazić  zgodę  na  zbycie  nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr geodezyjnym działki 387/11 o pow. 981m2, położonej w Giżycku przy ul. Moniuszki 23A.

                           

 § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

                                                  

 § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady

 /-/

Małgorzata Czopińska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.04.2012r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Jolanata Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 kwietnia 2012 15:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas-Szyrmer
Ilość wyświetleń: 1281
30 kwietnia 2012 08:44 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Zmiana danych dokumentu.
27 kwietnia 2012 15:16 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Dodanie załącznika [zalacznik_do_uchwaly_nr_xix1912_z_dn_19042012r.pdf] do dokumentu.
27 kwietnia 2012 15:15 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Dodanie dokumentu.