Uchwały Rady - archiwum

Uchwała Nr XIX/18/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie dzierżawy nieruchomości.

Uchwała Nr XIX/18/12
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 19 kwietnia 2012r.

 

 

w sprawie dzierżawy nieruchomości.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje :

  

§ 1.

Wyrazić zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy i zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą na czas nieoznaczony
kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej części nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Wodociągowej 17 w Giżycku o powierzchni ok.3 m² zgodnie ze szkicem sytuacyjnym stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

 

       § 3.      

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady

 /-/

Małgorzata Czopińska

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.04.2012r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Jolanata Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 kwietnia 2012 15:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas-Szyrmer
Ilość wyświetleń: 1361
30 kwietnia 2012 08:39 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Zmiana danych dokumentu.
27 kwietnia 2012 15:04 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Dodanie załącznika [zalacznik_do_uchwaly_nr_xix1812_z_dn19042012r.pdf] do dokumentu.
27 kwietnia 2012 15:03 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Dodanie dokumentu.