Zarządzenia - archiwum

Zarządzenie Nr 220/2012 Burmistrza Miasta Gizycka z dnia 9 listopada 2012r w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Miejskiej Pływalni Krytej

Zarządzenie Nr 220/2012

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 09.11.2012 r.  

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie
z Miejskiej Pływalni Krytej  

Na postawie §2 ust.2 pkt.1 uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Nr XXIII/57/08 z dnia  04 września 2008 r. w sprawie: zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej zmienionej uchwałą Rady Miejskiej z dnia 2 września 2009 r. zarządzam, co następuje:

 

§1.

Ustalam następujące stawki opłat  za korzystanie z Miejskiej Pływalni Krytej:

 

I.      WEJŚCIA INDYWIDUALNE - jedna jednostka basenowa (35 min.):                                                        

1) Osoba dorosła -  7,00 zł

2) Uczniowie i studenci do lat 25, emeryci i renciści(za okazaniem legitymacji) -   6,00 zł.

3) Dzieci do lat 7 pod opieką osoby dorosłej                                              -   3,50 zł.

4) Karnet ośmiowejściowy - osoba dorosła (pkt. 1)                                    -   48,00 zł.

5) Karnet ośmiowejściowy – osoby wymienione  w pkt. 2, 3                          -  41,00 zł.

 

II.      WEJŚCIA GRUPOWE - jedna jednostka basenowa (35 min.):

1)      Rezerwacja jednorazowa całej pływalni                                             - 192,00 zł.

2)      Rezerwacja całej pływalni 1 raz w tygodniu w okresie min. 3 miesięcy     - 171,00 zł.

3)      Rezerwacja całej pływalni 2 razy w tygodniu w okresie min. 3 miesięcy   - 147,00 zł.

4)      Rezerwacja na zawody pływackie                                                    - 122,00 zł.

5)      Klasy sportowe                                                                            - 110,00 zł.

6)      Pozostałe klasy                                                                            - 140,00 zł.

7)      Zorganizowane grupy emerytów, rencistów                                       -  70,00 zł.

8)      Uczniowskie Kluby Sportowe                                                           -  70,00 zł.

 

III.      REZERWACJA TORÓW PŁYWACKICH – jedna jednostka basenowa (35 min.):

1)      Rezerwacja jednego toru pływackiego (maksymalnie 6 osób)                 -  32,00 zł.

2)      Rezerwacja jednego toru przez UKS przez okres min. 3 miesięcy            -  11,66 zł.

 

IV.      POZOSTAŁE WEJŚCIA:

1)      Sauna – 60 min. (maksymalnie 5 osób)                                             -  35,00 zł.

 

§2.

Traci moc Zarządzenie 238/2009 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 3 września 2009 r.                     w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Miejskiej Pływalni Krytej  

§3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi MOSiR w Giżycku.

§4.

Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta Giżycka

    / - /

 Jolanta Piotrowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.11.2012
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marian Mieńko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 listopada 2012 11:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Piotrowicz
Ilość wyświetleń: 2181
09 listopada 2012 11:53 (Grażyna Piotrowicz) - Dodanie dokumentu.