Komunikaty

Wyniki konkursu na prowadzenie usług w punkcie konsultacyjnym CPUiIS

Giżycko, 2012-12-27

 

Protokół  z wyboru oferty na świadczenie usług w punkcie konsultacyjnym w zakresie:

 

1.   KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA - dla ofiar i sprawców przemocy oraz w problemach będących następstwem nadużywania alkoholu.

 

ilość ofert złożonych na świadczenie usług w zakresie: KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA – 1

 2. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE- dla rodzin dysfunkcjonalnych, w których występują problemy alkoholowe, w celu ochrony przed przemocą i wspierania rodziny w wypełnianiu jej funkcji ; realizacja celów: profilaktyka kryzysu w rodzinie poprzez wsparcie rodziny w trudnej emocjonalnie i społecznie sytuacji;
- zapobieganie powstawaniu problemów związanych z przemocą fizyczną, psychiczną  i seksualną

  ilość ofert złożonych na świadczenie usług w zakresie: PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE – 4

 

  3. KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE - dla osób uzależnionych i po leczeniu odwykowym.

ilość ofert złożonych na świadczenie usług w zakresie: KONSULTACJE  TERAPEUTYCZNE – 3

4.      PORADNICTWO PEDAGOGICZNE – w zakresie diagnozy dzieci i młodzieży uzależnionej od alkoholu i substancji psychoaktywnych, pomoc pedagogiczna dla rodzicówilość ofert złożonych na świadczenie usług w zakresie: PORADNICTWO PEDAGOGICZNE – 5

 

 

1. Komisja konkursowa informuje, iż do świadczenia  usług w punkcie konsultacyjnym w zakresie: KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA została wybrana oferta złożona przez Pana Piotra Trejnisa.

Uzasadnienie: jedyna złożona oferta, spełnia wymagania formalne.

2. Komisja konkursowa informuje, iż do świadczenia  usług w punkcie konsultacyjnym w zakresie: PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE  została wybrana oferta złożona przez Panią Agnieszkę Racis.

Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsza cenowo, spełnia wymagania formalne.

3. Komisja konkursowa informuje, iż do świadczenia  usług w punkcie konsultacyjnym w zakresie: KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE została wybrana oferta złożona przez Pana Ryszarda Niklas.

 Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsza cenowo ,spełnia wymagania formalne

4. Komisja konkursowa informuje, iż do świadczenia  usług w punkcie konsultacyjnym w zakresie: PORADNICTWO PEDAGOGICZNE została wybrana oferta złożona przez Panią Małgorzatę Świdzińską.

Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsza cenowo, spełnia wymagania formalne.

 

Komisja w składzie:

Ewa Ostrowska

Ewa Kolankiewicz

Beata Sołtysiak

 

Zatwierdziła:

Ewa Ostrowska - Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27-12-2012
Dokument wytworzony przez: Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Ostrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 grudnia 2012 08:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Ostrowska
Ilość wyświetleń: 1444
28 grudnia 2012 08:44 (Ewa Ostrowska) - Dodanie dokumentu.