Pomoc publiczna

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz osób prawych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 r. udzielono pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat:

wykaz osób prawych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 r. udzielono pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat:

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018r. udzielono pomocy publicznej w zakresie udzielenia bonifikaty w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018r. udzielono pomocy publicznej w zakresie udzielenia bonifikaty w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - w załączeniu.

Wykaz udzielonej pomocy publicznej w roku 2017r.

Burmistrz Miasta Giżycka na podstawie art. 37 ust.1 pkt. 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 t.j. ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017r. udzielono pomocy publicznej...