Projekty uchwał Rady

Program sesji i projekty uchwał na XXVII sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Giżycku 28.09.2016 r.

XXVII sesja Rady Miejskiej

28 września (środa). godz. 16.00

sala konferencyjna Urzędu Miejskiego

 

Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Giżycku odbędzie się 28 września (środa) 2016 r. o godz. 16.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku przy al. 1 Maja 14.

 

TRANSMISJE NA ŻYWO z KOMISJI oraz SESJI RADY MIEJSKIEJ: gizycko.tv, mojegizycko.pl,
a także RETRANSMISJA na kanale: youtube.pl

 

Porządek obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Giżycku VII kadencji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Odebranie ślubowania składanego przez nauczyciela w związku z nadaniem stopnia awansu zawodowego.
 5. Analiza realizacji budżetu za I półrocze 2016 roku.
 6. Informacja o stanie realizacji  planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych.
 7. Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 8. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko  na lata 2016 – 2022. PROJEKT NR 1
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok. PROJEKT  NR 2
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. PROJEKT NR 3
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. PROJEKT NR 4
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii  Rozwoju Miasta  Giżycka na lata 2015 -2025. PROJEKT NR 5
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Dąbrowskiego, Warszawską, Bohaterów Westerplatte i Kolejową w Giżycku. PROJEKT NR 6
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. PROJEKT NR 7
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia  nieruchomości. PROJEKT NR 8
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Miejskiej Giżycko. PROJEKT NR 9  
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określoną  ustawą stopy procentowej  dla rozkładanej na raty ceny nieruchomości. PROJEKT NR 10
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej Giżycko ze Związku Gmin Warmińsko- Mazurskich. PROJEKT NR 11
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji 2016-2023 PROJEKT NR 12                                
 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 22. Wolne wnioski, informacje, komunikaty.
 23. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Giżycku
/-/
Ryszard Błoszko

  

Termin posiedzeń komisji:

 1. Komisja Spraw Społecznych -  26.09.2016 r. (poniedziałek) godz. 16.00
 2. Komisja Finansów i Gospodarki - 27.09.2016 r. (wtorek) godz. 16.00
 3. Komisja Mienia Miejskiego       -  26.09.2016 r. (poniedziałek) godz. 16.00

Posiedzenia komisji odbędą się w Biurze Rady Miejskiej w Giżycku.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 września 2016 09:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas-Szyrmer
Ilość wyświetleń: 920
21 września 2016 14:26 (Dawid Klukiewicz) - Dodanie załącznika [strategia_rozwoju_gizycka_na_lata_20152025_06042016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2016 14:26 (Dawid Klukiewicz) - Dodanie załącznika [sprawozdanie_z_realizacji_wieloletniego_planu_rozwoju_i_modernizacji_ urzadzen_wod_i_kanna_lata_20122016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2016 14:26 (Dawid Klukiewicz) - Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_nr_12.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)