Projekty uchwał Rady

III sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Giżycku 18 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) zwołuję III sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 18 grudnia 2014r. czwartek godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodzin „Giżycka Karta Dużej Rodziny”. PROJEKT NR 1
 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektorów publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko, w zakresie załatwiania indywidualnych spraw związanych z ustalaniem należności za korzystanie
  z wychowania przedszkolnego oraz częściowym lub całkowitym zwolnieniem z tych opłat. PROJEKT NR 2
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko. PROJEKT NR 3
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/63/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 października 2013 r. w sprawie określenia dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko: czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, warunków całkowitego zwolnienia z tych opłat. PROJEKT NR
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami. PROJEKT NR 5
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Giżycka. PROJEKT NR 6
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok. PROJEKT Nr 7
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2014-2021. PROJEKT Nr 8
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku 2014. PROJEKT Nr 9
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Giżycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku. PROJEKT Nr 10
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Miejskiej Giżycko mienia państwowego związanego z realizacją zadań gminy. PROJEKT Nr 11
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT Nr 12
 17. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.
 18. Wolne wnioski, komunikaty, informacje.
 19.  Zamknięcie sesji.  

 

 

Termin posiedzenia trzech komisji:

 1. Komisja Mienia Miejskiego, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Finansów  i Gospodarki 16.12.2014r. godz. 16.00 (wtorek) sala konferencyjna Urzędu  Miejskiego w Giżycku.

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Giżycku

Ryszard Błoszko

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.12.2014 r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 grudnia 2014 13:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 2150
12 grudnia 2014 13:38 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2014 13:34 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2014 13:33 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)