Projekty uchwał Rady

Projekty uchwał na XLVI sesję Rady Miejskiej w Giżycku 2 października 2014 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 t.j. ze zm.) zwołuję XLVI sesję Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 2 października 2014r. czwartek godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej zwłaszcza z wykonania uchwał rady.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Giżycka za I półrocze 2014 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2014-2021. PROJEKT NR 1
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok. PROJEKT NR 2
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/44/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko. PROJEKT NR 3
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na współdziałanie z Powiatem Giżyckim w zorganizowaniu pozaszkolnego punktu katachetycznego. PROJEKT NR 4
 10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Giżycka. PROJEKT NR 5
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu. PROJEKT NR 6
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu. PROJEKT NR 7
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 8
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 9
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 10
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. PROJEKT NR 11
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. PROJEKT NR 12
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. PROJEKT NR 13
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta. PROJEKT NR 14
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania medalu za szczególne zasługi dla Miasta. PROJEKT NR 15
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania medalu za szczególne zasługi dla Miasta. PROJEKT NR 16
 22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania medalu za szczególne zasługi dla Miasta. PROJEKT NR 17
 23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania medalu za szczególne zasługi dla Miasta. PROJEKT NR 18
 24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania medalu za szczególne zasługi dla Miasta. PROJEKT NR 19
 25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania medalu za szczególne zasługi dla Miasta. PROJEKT NR 20
 26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania medalu za szczególne zasługi dla Miasta. PROJEKT NR 21
 27. Podjęcie uchwały w sprawie nadania medalu za szczególne zasługi dla Miasta. PROJEKT NR 22
 28. Podjęcie uchwały w sprawie nadania medalu za szczególne zasługi dla Miasta. PROJEKT NR 23
 29. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nieprawidłowe działania Burmistrza. PROJEKT NR 24
 30. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 31. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.
 32. Wolne wnioski, komunikaty, informacje.
 33.  Zamknięcie sesji.  

 

 

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Czopińska

 

 

Termin posiedzenia trzech komisji:

1. Komisja Spraw Społecznych; Komisja Finansów i Gospodarki; Komisja Mienia Miejskiego – 30.09.2014r. wtorek godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.                                      

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.09.2014 r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 września 2014 08:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 1165
26 września 2014 08:23 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2014 08:20 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie załącznika [projekty_uchwal_na_sesje_02102014_r.rar] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2014 08:19 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)