Projekty uchwał Rady

Projekty uchwał na XLV sesję Rady Miejskiej w Giżycku 21 sierpnia 2014 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 t.j. ze zm.) zwołuję XLV sesję Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 21 sierpnia 2014r. czwartek godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Odebranie ślubowania składanego przez nauczyciela w zawiązku z nadaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 5. Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej zwłaszcza z wykonania uchwał rady.
 6. Przygotowanie szkół do przyjęcia  6 – latków.
 7. Ocena zabudowy pasażu przy Pasażu Portowym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2014-2021. PROJEKT NR 1
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok. PROJEKT NR 2
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych: ul. Szarych Szeregów, ul. Żeglarskiej, ul. Szantowej. PROJEKT NR 3
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Giżycko do stowarzyszenia pod nazwą „Wielkie Jeziora Mazurskie 2010”. PROJEKT NR 4
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym. PROJEKT NR 5
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym. PROJEKT NR 5A
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nieprawidłowe działania Burmistrza Miasta Giżycka. PROJEKT NR 6
 15. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 16. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.
 17. Wolne wnioski, komunikaty, informacje.
 18.  Zamknięcie sesji.  

 

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Czopińska

 

 

Termin posiedzenia trzech komisji:

1. Komisja Spraw Społecznych; Komisja Finansów i Gospodarki; Komisja Mienia Miejskiego – 20.08.2014r. środa godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.                                      

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13.08.2014 r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 sierpnia 2014 10:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 964
13 sierpnia 2014 11:04 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie załącznika [projekty_uchwal_na_sesje_21082014_r.rar] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 sierpnia 2014 11:02 (Krystyna Gruszecka) - Usunięcie załącznika [projekty_uchwal_na_sesje_21082014_r.rar] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 sierpnia 2014 10:57 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie załącznika [projekty_uchwal_na_sesje_21082014_r.rar] do dokumentu. (Dokument opublikowany)