Projekty uchwał Rady

Projekty uchwał na XLII sesję Rady Miejskiej w Giżycku 15 maja 2014 r.

 

                        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 t.j. ze zm.) zwołuję XLII sesję Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 15 maja 2014r. czwartek godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Zapoznanie się ze stanem bezpieczeństwa w mieście.
 5. Stan miejskiego układu komunikacyjnego w powiązaniu ze skomunikowaniem miasta Giżycka z resztą kraju. Parkingi w mieście.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2014-2021. PROJEKT NR 1
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok. PROJEKT NR 2
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXV/62/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. PROJEKT NR 3
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. PROJEKT NR 4
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Giżycka. PROJEKT NR 5
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu korzystania z terenów rekreacyjnych na Plaży Miejskiej w Giżycku”. PROJEKT NR 6
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/14/2014 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu na realizację zadania: „Remont ulicy Wiejskiej”. PROJEKT NR 7
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2014. PROJEKT NR 8
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodzin „Giżycka Karta Dużej Rodziny”. PROJEKT NR 9
 15. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu. PROJEKT NR 10
 16. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr IX/41/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 11
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 12
 18. Podjęcie uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 13
 19. Podjęcie uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 14
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Giżycka. PROJEKT NR 15
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Giżycka. PROJEKT NR 16
 22. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 23. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Giżycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 r.”.
 24. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 25. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.
 26. Wolne wnioski, komunikaty, informacje.
 27.  Zamknięcie sesji.  

                                                                                                                   Przewodnicząca Rady

                                                                                                                  Małgorzata Czopińska

 

Termin posiedzenia trzech komisji:

1. Komisja Spraw Społecznych; Komisja Finansów i Gospodarki; Komisja Mienia Miejskiego – 13.05.2014r. wtorek godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.                                      

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.05.2014r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Piotrowska-Burmistrz Miasta i Małgorzata Czopińska-Przewodnicząca RM (projekty nr 15 i 16)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 maja 2014 09:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 1158
09 maja 2014 09:45 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie załącznika [projekty_uchwal_na_sesje_15052014_r.rar] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 maja 2014 09:44 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 maja 2014 09:43 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)