Projekty uchwał Rady

Projekty uchwał na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Giżycku 19 czerwca 2013r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję XXXIV sesję Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 19 czerwca 2013r. godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2013-2021. PROJEKT NR 1
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok. PROJEKT NR 2
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 3
 8. Podjęcie uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 4
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. PROJEKT NR 5
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.    

PROJEKT NR 6

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok. PROJEKT NR 7
 2. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.

PROJEKT NR 8

 1. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 2. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.
 3. Wolne wnioski, komunikaty, informacje.
 4.  Zamknięcie sesji.  

 

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Czopińska

 

 

Termin posiedzenia komisji:

1. Komisja Spraw Społecznych; Komisja Finansów i Gospodarki; Komisja Mienia Miejskiego – 18.06.2013r. godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.                                      

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.06.2013r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Piotrowska Burmistrz Miasta i Małgorzata Czopińska Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 czerwca 2013 10:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 1501
13 czerwca 2013 10:50 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu.
13 czerwca 2013 10:46 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie załącznika [zal_do_proj_uch_nr_5.pdf] do dokumentu.
13 czerwca 2013 10:45 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie załącznika [zal_do_proj_uchw_nr_4_mapka.pdf] do dokumentu.