Projekty uchwał Rady

Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Giżycku w dniu 23 maja 2013r.

 

                        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję XXXIII sesję Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 23 maja 2013r. godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 5. Sytuacja sportu w mieście w oparciu
 6.  o opracowywaną strategię rozwoju sportu.
 7. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Giżycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok. PROJEKT NR 1
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2013-2021. PROJEKT NR 2
 11. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania gmin przy wspólnej realizacji projektu pn. „Planowanie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego na Terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich”. PROJEKT NR 3
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy miejscu publicznemu. PROJEKT NR 4
 13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 14. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.
 15. Wolne wnioski, komunikaty, informacje.
 16.  Zamknięcie sesji.  

 

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Czopińska

 

 

Termin posiedzenia komisji:

1. Komisja Spraw Społecznych; Komisja Finansów i Gospodarki; Komisja Mienia Miejskiego – 21.05.2013r. godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.                                      

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.05.2013r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Piotrowska Burmistrz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2013 14:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 1366
15 maja 2013 14:44 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie załącznika [zalacznik_do_proj_uchwaly_nr_4_mapka.pdf] do dokumentu.
15 maja 2013 14:43 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie załącznika [zalacznik_do_proj_uchwaly_nr_2_wpf.pdf] do dokumentu.
15 maja 2013 14:41 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu.