Projekty uchwał Rady

Projekty uchwał na XIV sesję VI kadencji Rady Miejskiej w Giżycku 20.10.2011

Giżycko 11.10.2011r.

BR.0002.1.9.2011

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję XIV sesję Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 20 października 2011r. godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników. PROJEKT NR 1
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok. PROJEKT NR 2
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2011-2021. PROJEKT NR 3
 8. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Giżyckim. PROJEKT NR 4
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 5
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu działań w zakresie edukacji Gminy Miejskiej Giżycko w latach 2011-2014”. PROJEKT NR 6
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/15/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 marca 2010r. w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko. PROJEKT NR 7
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/14/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 marca 2010r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko.  PROJEKT NR 8
 13. Informacja Burmistrza Miasta w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2010 rok.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2010 rok.
 15. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.
 16. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 17. Wolne wnioski, komunikaty, informacje.
 18. Zamknięcie sesji.

 

Termin posiedzeń komisji:

Komisja Spraw Społecznych          –  17.10.2011r. godz.16.00

Komisja Finansów i Gospodarki       – 18.10.2011r. godz.16.00

Komisja Mienia Miejskiego             – 19.10.2011r godz. 12.30

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.10.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: projekt uchwały nr 1 - przewodnicząca rady Małgorzata Czopińska, projekty uchwał nr 2-8- burmistrz Jolanta Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 października 2011 14:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1250
11 października 2011 14:43 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
11 października 2011 14:42 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [projekty_uchwal_xiv__sesja__20102011.rar] do dokumentu.
11 października 2011 14:41 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.