Projekty uchwał Rady

Projekty uchwał na XIII sesję VI kadencji Rady Miejskiej w Giżycku 22.09.2011

Giżycko 13.09.2011r.

BR.0002.1.8.2011

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję XIII sesję Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 22 września 2011r. godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok. PROJEKT NR 1
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie przyznawania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym. PROJEKT NR 2
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Giżycka. PROJEKT NR 3
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony bezdomnych zwierząt, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni.  PROJEKT NR 4
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie           odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. PROJEKT NR 5
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami gmin Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami za okres 2009- 2010. PROJEKT NR 6
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych. PROJEKT NR 7
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w mienie. PROJEKT NR 8
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 9
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.  PROJEKT NR 10
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.  PROJEKT NR 11
 16. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu. PROJEKT NR 12
 17. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową. PROJEKT NR 13
 18. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu. PROJEKT NR 14
 19. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu PROJEKT NR 15
 20. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Miasta Giżycka PROJEKT NR 16
 21. Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 roku.
 22. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.
 23. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 24. Wolne wnioski, komunikaty, informacje.
 25. Zamknięcie sesji.

 

Termin posiedzeń komisji:

Komisja Spraw Społecznych             –  19.09.2011r. godz.16.00

Komisja Finansów i Gospodarki       – 20.09.2011r. godz.16.00

Komisja Mienia Miejskiego               – 21.09.2011r godz. 12.30

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13.09.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: projekty uchwał - burmistrz Jolanta Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 września 2011 13:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1218
16 września 2011 13:03 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [projekty_uchwal_22092011.rar] do dokumentu.
16 września 2011 13:02 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.