Projekty uchwał Rady

Projekty uchwał na VII sesję VI kadencji Rady Miejskiej w Giżycku 17.02.2011

Giżycko 08.02.2011r.

BR.0052/2/11

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta zwołuję VII sesję Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 17 lutego 2011r. godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 5. Zapytania radnych do Burmistrza Miasta.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko oraz oceny aktualności planów miejscowych.  PROJEKT NR 1
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Dąbrowskiego, Warszawską, Bohaterów Westerplatte i Kolejową w Giżycku.   PROJEKT NR 2
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miejską Giżycko. PROJEKT NR 3
 9. Podjęcie uchwały w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie.PROJEKT NR 4
 10. Podjęcie uchwały w spr. zbycia nieruchomości i uchylenia uchwały. PROJEKT NR 5
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Giżycku. PROJEKT NT 6
 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Giżycka do zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla in blanco. PROJEKT NR 7
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok. PROJEKT NR 8
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2011-2021.  PROJEKT NR 9
 15. Wolne wnioski, komunikaty i informacje.
 16. Zamknięcie sesji.

 

Komisja Spraw Społecznych             –  14.02.2011r. godz.16.00

Komisja Finansów i Gospodarki       – 15.02.2011r. godz.16.00

Komisja Mienia Miejskiego               – 16.02.2011r godz. 12.30   

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 8.02.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lutego 2011 10:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1547
09 lutego 2011 10:37 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [projekty_vii_sesja_17022011.rar] do dokumentu.
09 lutego 2011 10:37 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.