Strategia rozwoju

"Strategia Rozwoju Miasta Giżycka na lata 2015-2025"

 

Treść dokumentu: 

Uchwała nr XXVII/106/2016 Rady Miejskiej W Giżycku z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta giżycka na lata 2015-2025  [otwórz]

 

TREŚĆ ARCHIWALNA:

 

Informujemy, że rozpoczęliśmy opracowywanie „Strategii Rozwoju Miasta Giżycka na lata 2015-2025". Dezaktualizacja poprzedniej Strategii, zmieniające się uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne oraz nowy okres programowania polityk Unii Europejskiej są odpowiednim momentem do wyznaczenia nowych kierunków rozwoju Giżycka. Strategia Rozwoju Giżycka ma na celu zdiagnozowanie potrzeb w sferze społeczno-gospodarczej i przestrzennej, wyznaczenie misji i wizji, celów oraz określenie kierunków rozwoju miasta przy wsparciu środków krajowych i zagranicznych. 

 

Działania:

 

 

1. Ankieta (do 3 grudnia 2015 r.)

 

W związku z pracami nad Strategią Rozwoju Giżycka na lata 2015-2025 zachęcamy do wypełnienia ankiety (WYPEŁNIJ ANKIETĘ). Informacje również zamieszczone są na stronie www.gizycko.pl

 


2. Organizacja warsztatów nad „Strategią Rozwoju Giżycka na lata 2015-2025"

 

Głównym celem spotkań jest wypracowanie założeń koncepcji rozwoju Giżycka. Podczas warsztatów będą mogli Państwo wyrazić swoją opinię, poznać potrzeby innych oraz zadawać pytania. W związku z powyższym zachęcamy do wzięcia aktywnego udziału w spotkaniach, które pozwoli Państwu współdecydować o kierunkach rozwoju społeczno-gospodarczego Giżycka.

  

Harmonogram oraz zarys tematyki spotkań:

 

13 stycznia 2016 r. godz. 15.00-18.00 – Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku: Prezentacja metodologii strategii, prezentacja wyników diagnozy strategicznej oraz badań mieszkańców, mocne i słabe strony miasta.

 

26 stycznia 2016 r.  godz. 15.00-18.00 –  Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku: Kierunki rozwoju Giżycka – turystyka, komunikacja, ochrona środowiska, infrastruktura techniczna, sprawy społeczne.

 


 

Link do informacji: www.gizycko.pl

 


 

Więcej infomacji nt. „Strategii Rozwoju Miasta Giżycka na lata 2015-2025"
Dziękujemy za pomoc w tworzeniu Strategii Rozwoju Giżycka


Burmistrz Giżycka 

/-/

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

 

 

Sprawę prowadzi:

Urząd Miejski - Biuro Projektów, pok. 122

tel. 87 732 41 66, 87 732 41 55

e-mail: urzad@gizycko.pl

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.11.2015
Dokument wytworzony przez: Biuro Projektów (BP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jagoda Nowicka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 listopada 2015 15:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jagoda Nowicka
Ilość wyświetleń: 1650
05 listopada 2018 15:48 (Jagoda Nowicka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 listopada 2018 15:47 (Jagoda Nowicka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 listopada 2018 15:47 (Jagoda Nowicka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)