Strategia rozwoju

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA GMINY MIEJSKIEJ GIŻYCKO W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE NA LATA 2017 - 2032

Uchwała Nr XXX/152/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Giżycko w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2017-2032 Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energe

"Strategia Rozwoju Miasta Giżycka na lata 2015-2025"

Treść dokumentu: Uchwała nr XXVII/106/2016 Rady Miejskiej W Giżycku z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta giżycka na lata 2015-2025 [otwórz]

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Giżycka na lata 2015-2020

Drodzy Mieszkańcy! Z przyjemnością informujemy, że Miasto Giżycko przystąpiło do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym mającym na celu wskazanie możliwości zrównoważoneg

Lokalny Program Rewitalizacji Giżycka 2016-2023

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Giżycka do współtworzenia opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Giżycka 2016-2023. Czekamy na pomysły, które chcieliby Państwo realizować na obszarze rewitalizacji i tym samym czynnie włączyć się w proces ożywienia tego obszaru. Celem zaproponowanych przez Państwa przedsięwzięć...

Miejski Program Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt w 2012 roku

Uchwała nr XVIII/12/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na teren

Plan działań w zakresie edukacji Gminy Miejskiej Giżycko w latach 2011 – 2014

Uchwała nr XIV/96/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 października 2011r. w sprawie przyjęcia „Planu działa

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012-2016

Uchwała nr XIII/83/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 września 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urząd

REJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GIŻYCKA

REJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GIŻYCKA

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GIŻYCKA /AKTUALNY DOKUMENT/

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko – uchwała Nr IX/32/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27.04.2011r. (tekst ujednolicony po zmianach)

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Miasta Giżycko na lata 2008 – 2013 (zaktualizowany 14.12.2010)

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Giżycko na lata 2008-2013 program do pobrania 14.12.2010 w formacie .pdf