Plan pracy i sprawozdania

Porządek obrad XII sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Giżycku w dniu 1 września 2011 roku o godz. 16.00

Giżycko 17.08.2011r.

BR.0002.1.6.2011

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję XII sesję Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 1 września 2011r. godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Odebranie ślubowania składanego przez nauczycieli w związku z nadaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 5. Wręczenie powołań na stanowisko dyrektorów Przedszkola Miejskiego nr 1 z Oddziałem Integracyjnym i Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Giżycku.
 6. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok. PROJEKT NR 1
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycka na lata 2011-2021.   PROJEKT NR 2
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Giżycka w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku. PROJEKT NR 3
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Giżycko do realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Giżycko” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.PROJEKT NR 4
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XLII/44/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko. PROJEKT NR 5
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu. PROJEKT NR 6
 13. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu. PROJEKT NR 7
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu. PROJEKT NR 8
 15.  Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. PROJEKT NR 9
 16. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.
 17. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 18.  Wolne wnioski, komunikaty, informacje.
 19.  Zamknięcie sesji.

 

Termin posiedzeń komisji:

Komisja Spraw Społecznych          –  29.08.2011r. godz.16.00

Komisja Finansów i Gospodarki       – 30.08.2011r. godz.16.00

Komisja Mienia Miejskiego             – 31.08.2011r godz. 12.30

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.08.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krystyna Gruszecka - Biuro Rady
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 sierpnia 2011 08:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1306
23 sierpnia 2011 13:12 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [projekty_uchwal_1092011.rar] do dokumentu.
23 sierpnia 2011 13:11 (Małgorzata Kulas) - Usunięcie załącznika [projekty_uchwal_1092011.rar] z dokumentu.
23 sierpnia 2011 09:40 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [projekty_uchwal_1092011.rar] do dokumentu.