Plan pracy i sprawozdania

Porządek obrad XI sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Giżycku w dniu 16 czerwca 2011 roku o godz. 16.00

Giżycko 01.06.2011r.

BR.0002.1.5.2011

 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję XI sesję Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 16 czerwca 2011r. godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 5. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.
 6. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Giżycka. PROJEKT NR 1
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.   PROJEKT NR 2
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok.  PROJEKT NR 3
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/46/10 z dnia 1.06.2010 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarczego.                             PROJEKT NR 4
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu z przeznaczeniem na zakupy zbiorów bibliotecznych dla Warmińsko- Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie Filii w Giżycku  PROJEKT NR 5             
 12. Podjęcie uchwały w sprawie   podjęcia przez gminę działalności operatora telekomunikacyjnego PROJEKT NR 6
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej przy ulicy Kolejowej w Giżycku PROJEKT NR  7        
 14.  Wolne wnioski, komunikaty, informacje.
 15.  Zamknięcie sesji.

 

 

Termin posiedzeń komisji:

Komisja Spraw Społecznych             –  13.06.2011r. godz.16.00

Komisja Finansów i Gospodarki       – 14.06.2011r. godz.13.00

Komisja Mienia Miejskiego               – 15.06.2011r godz. 12.30

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 1.06.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Górska - Biuro Rady
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 czerwca 2011 16:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1284
13 czerwca 2011 16:06 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_projektu_nr_7.pdf] do dokumentu.
13 czerwca 2011 16:06 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [projekty_na_16_czerwca_2011.doc] do dokumentu.
13 czerwca 2011 16:05 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.