Plan pracy i sprawozdania

Porządek obrad X sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Giżycku w dniu 30 maja 2011 roku o godz. 16.00

BR.0002.1.10.2011

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję X sesję Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 30 maja 2011r. godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 5. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.
 6. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok. PROJEKT NR 1
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej przy ulicy Kolejowej w Giżycku. PROJEKT NR 2
 9. Projekt uchwały w sprawie trybu powoływania członków Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacji i trybu jej działania. PROJEKT NR 3
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w mienie. PROJEKT NR 4
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2011. PROJEKT NR 5
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu. PROJEKT NR 6
 13. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu. PROJEKT NR  7
 14. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu. PROJEKT NR 8
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.     PROJEKT NR 9
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.  PROJEKT NR 10
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Giżycku. PROJEKT NR 11
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Burmistrza Miasta oraz naruszenie praworządności.    PROJEKT NR 12
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Burmistrza Miasta oraz naruszenie praworządności.   PROJEKT NR 12A
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Burmistrza Miasta oraz naruszenie praworządności.     PROJEKT NR 13
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Burmistrza Miasta oraz naruszenie praworządności.    PROJEKT NR 14
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Burmistrza Miasta oraz naruszenie praworządności.  PROJEKT NR 14A
 23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Burmistrza Miasta oraz naruszenie praworządności.    PROJEKT NR 15
 24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Burmistrza Miasta oraz naruszenie praworządności.   PROJEKT NR 15A
 25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Burmistrza Miasta oraz naruszenie praworządności.   PROJEKT NR 16
 26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Burmistrza Miasta oraz naruszenie praworządności.    PROJEKT NR 17
 27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Burmistrza Miasta oraz naruszenie praworządności.   PROJEKT NR 17A
 28. Wolne wnioski, komunikaty, informacje.
 29. Zamknięcie sesji.

 

Termin posiedzeń komisji:

Komisja Spraw Społecznych             –  23.05.2011r. godz.16.00

Komisja Finansów i Gospodarki       – 24.05.2011r. godz.16.00

Komisja Mienia Miejskiego               – 25.05.2011r godz. 12.30

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.05.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krystyna Gruszecka - Biuro Rady
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 maja 2011 15:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1496
24 maja 2011 15:44 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
24 maja 2011 15:33 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [projekty_uchwal_x_sesja_30052011.rar] do dokumentu.
24 maja 2011 15:27 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.