Plan pracy i sprawozdania

Porządek obrad VIII sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Giżycku w dniu 24 marca 2011 roku o godz. 16.00

Giżycko 15.03.2011r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję VIII sesję Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 24 marca 2011r. godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 5. Zapytania radnych do Burmistrza Miasta.
 6. Organizacja ruchu drogowego w mieście.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok.    PROJEKT NR 1
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycka na lata 2011-2021.                                           PROJEKT NR 2
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko.                                    PROJEKT NR 3
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.                           PROJEKT NR 4
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.          PROJEKT NR 5
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.          PROJEKT NR 6
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Giżycko do projektu pn. „Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego” finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.                                                                                                     PROJEKT NR 7
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o zasadach korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.                                                         PROJEKT NR 8
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z portu pasażerskiego Ekomarina.                                                                                                 PROJEKT NR 9
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Miasta.                                                                                         PROJEKT NR 10
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta.

  PROJEKT NR 11

 1. Wolne wnioski, komunikaty i informacje.
 2. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Czopińska

 

 

 

Komisja Spraw Społecznych             –  21.03.2011r. godz. 16.00

Komisja Finansów i Gospodarki       – 22.03.2011r. godz.16.00

Komisja Mienia Miejskiego               – 23.03.2011r godz. 12.30

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.03.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 marca 2011 15:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1454
18 marca 2011 13:59 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [projekty_uchwal_24032011.doc] do dokumentu.
16 marca 2011 15:28 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.