Podatki i opłaty

5.2 Opłata targowa

OPŁATA TARGOWA

Podstawa prawna:

 

- art. 15-16 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1445),

- uchwała nr XVIII/9/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie opłaty targowej,

- uchwała nr XXI/35/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 marca 2016 r. o zmianie uchwały nr XVIII/9/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie opłaty targowej,

- uchwała nr XLVI/140/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie opłaty targowej,

- uchwała nr XII/68/2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/140/2017 w sprawie opłaty targowej,

 

 Opłata targowa

 

1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż.

 

2. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub częściach budynków, z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw.

 

3. Zwalnia się od opłaty targowej osoby i jednostki, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

 

4. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi, świadczone przez prowadzącego targowiska.

 

5. Stawka opłaty targowej oraz jej pobór zostały określone w uchwale nr XLVI/140/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 października  2017 r.  w sprawie opłaty targowej

 

6. Ustalony został pobór opłaty targowej w drodze inkasa. Inkasentem ustalono zarządzającego „targowiskiem miejskim”.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 grudnia 2008 15:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 7400
17 lipca 2019 08:16 (Barbara Chalecka-Łukaszewicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 listopada 2018 11:59 (Barbara Chalecka-Łukaszewicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 listopada 2017 15:21 (Barbara Chalecka-Łukaszewicz) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)