Uchwały Rady

Uchwała nr XXVII/102/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Giżycku

Uchwała Nr XXVII/102/08

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 18 grudnia 2008r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Giżycku.

 

 

            Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Miasta Giżycka przyjętego uchwałą                         nr VI/22/03 Rady Miejskiej w Giżycku z późniejszymi zmianami (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko Mazurskiego nr 52, poz. 734 z dnia 22 kwietnia 2003r.               z późniejszymi zmianami, Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Rady Miejskiej w Giżycku na 2009 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

/-/

dr Marian Lemecha

 

Plan pracy Rady Miejskiej w Giżycku na 2009 rok

 

 

L.p.

              Temat

Termin realizacji

Odpowiedzialny

1.

Analiza realizacji zadań wyznaczonych przez Radę na 2008 rok.

Luty

Komisja Rewizyjna

2.

Wspólna sesja z Radą Powiatu w związku z inauguracją obchodów rocznicy śmierci           św. Brunona.

Marzec

Komisje Stałe

3.

Analiza wykonania budżetu za  I półrocze 2009r.

Sierpień

Komisja Finansów i Gospodarki

4.

Praca miejskich spółek komunalnych.

Wrzesień

Komisja Mienia Miejskiego

5.

Przygotowanie wniosków do budżetu miasta na 2010 rok.

Grudzień

Komisja Finansów i Gospodarki

 

 

Przewodniczący Rady

/-/

dr Marian Lemecha

                                                            

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.12.2008
Dokument wytworzony przez: Rada Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 grudnia 2008 12:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1476
24 grudnia 2008 12:02 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu.