Uchwały Rady

Uchwała nr XXVII/96/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty

Uchwała Nr XXVII/96/08

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 18 grudnia 2008r.

 

 

w sprawie udzielenia bonifikaty.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku    o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. ze zmianami) oraz                   w oparciu o art. 4 ust. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175 poz. 1459 z 2005r. ze zmianami) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyrazić zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % od ceny sprzedaży polegającej na przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  nieruchomości stanowiącej działkę nr geod. 481 o powierzchni 330 m2 położonej               w Giżycku przy ulicy Traugutta.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

/-/

dr Marian Lemecha

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.12.2008
Dokument wytworzony przez: Rada Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 grudnia 2008 11:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1413
24 grudnia 2008 11:43 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu.