Uchwały Rady

Uchwała nr XLVIII/165/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2018 - 2025.

Nieważność załącznika nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć do WPF" w części dotyczącej pozycji 1.3.1.3. Na podstawie uchwały nr 0102-44/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2018 r.

Uchwała nr XLVIII/165/2017 traci moc wraz ze zmianami na podstawie Uchwały nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudznia 2018 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.12.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Karol Iwaszkiewicz Burmistrz Miasta Giżycka.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 stycznia 2018 11:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka-Rosłoń
Ilość wyświetleń: 580
02 stycznia 2019 12:31 (Krystyna Gruszecka-Rosłoń) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 stycznia 2019 12:20 (Krystyna Gruszecka-Rosłoń) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 marca 2018 09:53 (Krystyna Gruszecka-Rosłoń) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)