Uchwały Rady

Uchwała nr XVI/123/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Giżycku

Uchwała nr XVI/123/07
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Giżycku.


Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Miasta Giżycka przyjętego uchwałą nr VI/22/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 lutego 2003r. zmienionego uchwałą nr VIII/33/03 z dnia 25 kwietnia 2003r., zmienionego uchwałą nr XXXI/53/05 z dnia 29 kwietnia 2005r., zmienionego uchwałą nr VI/23/07 z dn. 2 marca 2007r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko Mazurskiego nr 52, poz.734 z dnia 22 kwietnia 2003r., zm. Nr 81, poz.1164 z 11 czerwca 2003r., zm. Nr 63, poz.917 z dnia 25 maja 2005r., zm. Nr 52 poz. 2646 z dnia 17 kwietnia 2007r.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Rady Miejskiej w Giżycku na 2008 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
/-/
dr Marian Lemecha

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 sierpnia 2008 13:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1308
04 maja 2016 12:22 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2008 10:06 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
09 stycznia 2008 10:07 (Administrator) - Dodano załącznik