Uchwały Rady

Uchwała nr XVI/122/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Uchwała nr XVI/122/07
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 28 grudnia 2007r.


w sprawie uchwalenia rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr. 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala co następuje:

§ 1
Stwierdza się, że w wyniku głosowania uchwala się „Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/
dr Marian Lemecha

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2008 09:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1829
04 maja 2016 12:24 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 maja 2016 12:22 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2008 10:02 (Administrator) - Zmieniono opis załącznika