Uchwały Rady

Uchwała nr X/59/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 czerwca 2003r w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników


Na podstawie art. 163§ 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U.Nr 98, poz. 1070 z późn. zm. ) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje :

§ 1.

Powołuje się zespół do zaopiniowania kandydatów na ławników w składzie :
1. p. Bogdan Górski
2. p. Halina Karpienia
3 p. Genowefa Kiezik
4 p. Franciszek Koleśnik
5 p. Irena Nycz
6 p. Tadeusz Nowakowski
7 p. Andrzej Urbaniak

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Giżycku

Andrzej Kralkowski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2004 11:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 665
31 sierpnia 2004 12:58 (Administrator) - Zmieniono nazwę dokumentu
09 kwietnia 2004 11:03 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu