Uchwały Rady

Uchwała nr XVI/116/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zbycia nieruchomości

Uchwała  nr XVI/116/11
Rady  Miejskiej  w  Giżycku
z dnia 29 grudnia 2011r.

 w sprawie  zbycia nieruchomości

 

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 9  lit. a  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 roku ze zm.) oraz w oparciu o art.  37  ust.  2  pkt  6  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zm.), Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

                                          

§ 1. Wyrazić  zgodę   na  zbycie nieruchomości wydzielonej z działki   o nr  geodezyjnym 212/13 - zgodnie  z załączonym szkicem - celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej obejmującej działkę o nr geod. 212/12, położoną w Giżycku przy ul. Daszyńskiego.

                                          

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

 

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.12.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Piotrowska - Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2012 11:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1096
11 stycznia 2012 11:24 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [zalacznik_do_uchwaly_nr_xvi11611_z_29122011r_zbycie_nieruchomosci.pdf ] do dokumentu.
11 stycznia 2012 11:24 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.