Uchwały Rady

Uchwała nr XVI/111/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycka na lata 2011 -2021

Uchwała  Nr  XVI/111/11
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 29 grudnia  2011 roku

 

w sprawie:
zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycka
na   lata 2011 -2021

 

Na podstawie art.231 ust.1.ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.                   Nr 157,poz.1240 z późn.zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  Gminy Miejskiej Giżycka na lata 2011 -2021  uchwalonej Uchwałą nr V/14/2010 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku poprzez:

1. Zmianę Wieloletniej  Prognozy Finansowej na  lata  2011 - 2021, zmianę  wykazu 

    przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2014, zgodnie z załącznikiem nr  1.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega publikacji. 

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.12.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Piotrowska - Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2012 11:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1108
11 stycznia 2012 11:04 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [zal_uchwala_xvi_1112011.rar] do dokumentu.
11 stycznia 2012 11:04 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.