Uchwały Rady

Uchwała nr X/60/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 czerwca 2003r w sprawie odwołania komisji doraźnej

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym ( Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm. ) oraz § 55 pkt 2 Statutu Miasta Giżycka, Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje :

§ 1.

Rozwiązuje się Komisję Doraźną powołaną uchwałą nr V/9/03 z dnia 31 stycznia 2003r. w celu opracowania kierunków społeczno – gospodarczego rozwoju Miasta.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Giżycku

Andrzej Kralkowski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2004 11:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 604
31 sierpnia 2004 13:01 (Administrator) - Zmieniono nazwę dokumentu
09 kwietnia 2004 11:04 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu