Uchwały Rady

Uchwała nr X/54/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 czerwca 2003r w sprawie w sprawie założeń kierunkowych społeczno-gospodarczego rozwoju miasta Giżycka na lata 2003 - 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm. ) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się założenia kierunkowe społeczno – gospodarczego rozwoju miasta Giżycka na lata 2003 – 2006, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Giżycku

Andrzej Kralkowski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2004 10:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 635
31 sierpnia 2004 12:48 (Administrator) - Zmieniono nazwę dokumentu
09 kwietnia 2004 10:50 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu