Uchwały Rady

Uchwała nr X/61/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 czerwca 2003r w sprawie współpracy z miastem Querfurt

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm. ) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

§ 1.

Podjąć współpracę z niemieckim miastem Querfurt w szczególności w zakresie gospodarczym, turystycznym, współdziałania szkół, wymiany kulturalnej, sportowej oraz wspólnej organizacji 1000 rocznicy śmierci Świętego Brunona –
patrona Giżycka i Querfurtu.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Giżycku

Andrzej Kralkowski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2004 11:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 749
31 sierpnia 2004 13:03 (Administrator) - Zmieniono nazwę dokumentu
09 kwietnia 2004 11:05 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu