Uchwały Rady

Uchwała nr X/58/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 czerwca 2003r w sprawie w sprawie nadania medalu za szczególne zasługi dla Miasta

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( Dz.. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) w związku
z § 4 i 5 uchwały XXXV/41/01 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 maja 2001r.
w sprawie ustanowienia medalu za szczególne zasługi dla Miasta, Rada Miejska
w Giżycku uchwala, co następuje :

§ 1.

Nadaje się Pani Maricie Przedpełskiej- Winiarczyk medal za szczególne zasługi dla Miasta Giżycka, jako wyraz wyróżnienia przez Radę, za dokonania na rzecz rozwoju
i promocji Miasta oraz inicjatywy służące dobru mieszkańców.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Giżycku

Andrzej KralkowskiRejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2004 11:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 711
31 sierpnia 2004 12:56 (Administrator) - Zmieniono nazwę dokumentu
09 kwietnia 2004 11:01 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu