Uchwały Rady

Uchwała nr XXIII/67/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 3 września 2004r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXII/56/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 lipca 2004r. w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego.

Uchwała nr XXIII/67/04
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 3 września 2004r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/56/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 lipca 2004r. w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze późn. zm. Dz. U. z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002 roku Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 roku Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2002 roku Nr 153 poz. 1271 i Dz. U. z 2004 roku Nr 102 poz. 1055) oraz art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.
Dz. U. z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 594, Dz. U. z 2003 roku Nr 166 poz. 1611, Dz. U. z 2003 roku Nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2003 roku Nr 96 poz. 874, Dz. U. z 2004 roku Nr 19 poz. 177, Dz. U. z 2004 roku Nr 93 poz. 890, Dz. U. z 2003 roku Nr 166 poz. 1611 i Dz. U. z 2004 roku Nr 93 poz. 890) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale nr XXII/56/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 lipca 2004r. w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego zmienia się § 3, który otrzymuje brzmienie:
„ § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący

Andrzej Kralkowski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 września 2004 11:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 602
07 września 2004 11:38 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu