Uchwały Rady

Uchwała nr XXIII/68/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 3 września 2004r. w sprawie rozpatrzenia skargi.

Uchwała nr XXIII/68/04
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 3 września 2004r.
w sprawie rozpatrzenia skargi.


Na podstawie § 68 ust. 3 Statutu Miasta Giżycka, przyjętego uchwałą nr VI/22/03 Rady Miejskiej w Giżycku , zm. uchwała nr VIII/33/03 z dnia 25.04.2003r. Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się za właściwą do rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda Błoszko na działalność Burmistrza Miasta Giżycka, która wpłynęła do biura Rady Miejskiej w Giżycku w dniu 23 sierpnia 2004r.
2. Zleca się Komisji Rewizyjnej zbadanie zarzutów zawartych w skardze, dotyczących wykonania przez Burmistrza Miasta uchwał nr XIII/97/03, nr XIV/111/03 i nr XIV/112/03 Rady Miejskiej w Giżycku.
3. Ustala się termin przedstawienia wniosków przez Komisję Rewizyjną do dnia
24 września 2004r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Giżycku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Andrzej Kralkowski


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 września 2004 13:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 680
07 września 2004 13:50 (Administrator) - Zmieniono nazwę dokumentu
07 września 2004 13:49 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
07 września 2004 13:48 (Administrator) - Zmieniono nazwę dokumentu