Uchwały Rady

Uchwała nr XVI/117/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągówi Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku

Uchwała nr XVI/117/07
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 28 grudnia 2007r.


w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku.


Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt.9 lit.a oraz lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm.) oraz w oparciu o art.37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

§ 1. Wnieść w formie aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku nieruchomość położoną przy ul. Moniuszki oznaczoną nr geodezyjnym 500 o pow. 49m2 zabudowaną przepompownią ścieków.

§ 2. Wnieść w formie aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Giżycku następujące nieruchomości:
- osadniki wtórne – koryta odpływowe ze stali nierdzewnej dł. 30m, szer. 500 mm, wys. 400 mm z przelewami pilastymi + deflektory – kpl.3 – 267.737,38 zł
- stacja mechanicznego odwadniania i zagęszczania osadu – roboty adaptacyjne, budowlane, technologiczne i elektryczne – 226.238,14 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
/-/ dr Marian Lemecha

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2008 09:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1286
04 maja 2016 12:26 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2008 09:32 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu