Uchwały Rady

Uchwała nr XV/109/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie: nabycia nieruchomości

Uchwała nr XV/109/07
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 6 grudnia 2007r.


w sprawie nabycia nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.), Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:


§ 1. Wyrazić zgodę na nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Giżycku przy Placu Dworcowym, oznaczonej nr geod. działki 302/40 o pow. 745m2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/
dr Marian Lemecha

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 grudnia 2007 16:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1254
04 maja 2016 12:32 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 grudnia 2007 16:27 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu