Uchwały Rady

Uchwała nr X/56/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 czerwca 2003r w sprawie w sprawie nadania honorowego obywatela Miasta

Na podstawie art.l8 ust.2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Miejska
w Giżycku uchwala, co na stępuje :

§ 1.

Nadaje się Panu Erhardowi Kawlathowi tytuł
„ Honorowy Obywatel Miasta Giżycka” – jako wyraz najwyższego wyróżnienia
i uznania przez Radę.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Giżycku

Andrzej Kralkowski


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2004 10:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 767
31 sierpnia 2004 12:52 (Administrator) - Zmieniono nazwę dokumentu
09 kwietnia 2004 10:58 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu