Uchwały Rady

Uchwała nr XXIII/65/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 3 września 2004r. w sprawie darowizny nieruchomości.

Uchwała nr XXIII/65/04
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 3 września 2004r.

w sprawie darowizny nieruchomości.


Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz.U.Nr 46, poz. 543 z 2000r. z późn. zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala , co następuje :

§ 1. Dokonać darowizny na rzecz Województwa Warmińsko – Mazurskiego, której przedmiotem jest nieruchomość zabudowana budynkiem, położona przy ul. Sikorskiego 3 A w Giżycku oznaczoną numerem działki 590/1 o powierzchni 1500m2.

§ 2. Darowiznę przeznacza się na potrzeby dydaktyczne w celu utworzenia do dnia
31 grudnia 2006r. wyższej szkoły zawodowej

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Andrzej Kralkowski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 września 2004 11:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 601
07 września 2004 11:41 (Administrator) - Zmieniono nazwę dokumentu
07 września 2004 11:10 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu