Uchwały Rady

Uchwała nr IX/36/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie: zawarcia porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim

Uchwała  nr IX/36/11

Rady  Miejskiej  w  Giżycku

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

 

w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie z Wojewoda Warmińsko-Mazurskim porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Giżycko prowadzenia zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych w 2011 roku.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

 

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.04.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Miasta - Jolanta Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 maja 2011 20:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 986
02 maja 2011 20:26 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.