Uchwały Rady

Uchwała nr IX/35/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Giżycko

Uchwała nr IX/35/11
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia  27 kwietnia 2011 roku

 

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Giżycko.

 

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt  4, art.41 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska uchwala  co na następuje:    

§ 1.  Ustala się regulamin korzystania z portu pasażerskiego EKOMARINA  przy ul. Dąbrowskiego 14 w Giżycku stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 § 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.04.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Miasta - Jolanta Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 maja 2011 20:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1039
02 maja 2011 20:24 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_ix3511.doc] do dokumentu.
02 maja 2011 20:23 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.