Uchwały Rady

Uchwała nr IX/28/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycka

Uchwała  Nr IX/28/2011

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia  27 kwietnia  2011 roku

 

w sprawie: zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycka

 na   lata 2011 -2021

 

Na podstawie art.231 ust.1.ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1240 z późn.zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.)

Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  Gminy Miejskiej Giżycka na lata 2011 -2021  uchwalonej Uchwałą nr V/14/2010 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku poprzez:

1. Zmianę Wieloletniej  Prognozy Finansowej na  lata  2011 - 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmianę prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata  2011 - 2021, zgodnie z

     załącznikiem nr 2.

3. Zmianę  wykazu  przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2014, zgodnie z załącznikiem

     nr  3.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega publikacji.

 

Przewodnicząca  Rady
/-/
Małgorzata  Czopińska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.04.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Miasta - Jolanta Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 maja 2011 19:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1070
02 maja 2011 19:56 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [zal_uchwala_28.rar] do dokumentu.
02 maja 2011 19:47 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
02 maja 2011 19:46 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.