Uchwały Rady

Uchwała nr V/18/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela do składu Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku

Uchwała nr V/18/10
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 29 grudnia 2010 roku

 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do składu Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku

 

 Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

§ 1

Na przedstawiciela Gminy Miejskiej Giżycko do składu Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku wyznacza się Pawła Czacharowskiego.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.12.2010
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Miasta - Jolanta Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 stycznia 2011 14:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1375
12 stycznia 2011 14:42 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.