Uchwały Rady

Uchwała nr V/13/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z końcem roku 2010

Uchwała  Nr V/13/2010
Rady  Miejskiej  w  Giżycku
z  dnia 29 grudnia  2010  roku

 w  sprawie:  ustalenia  wykazu  wydatków   nie  wygasających  z  końcem  roku  2010

 

 Na  podstawie  art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie  gminnym  ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142,poz.1591, z późn. zm.) oraz art.263 ust.2, ust.3, ust.4 i ust.5   ustawy  z  dnia  27 sierpnia  2010  roku  o finansach  publicznych  (Dz.U. z 2009 r , Nr 157, poz.1240,  z późn.zm)  Rada  Miejska  w  Giżycku  uchwala  co  następuje:

 

§ 1.

Ustala  się  wykaz  wydatków  budżetowych, które  nie  wygasają  z  końcem  roku  2010  do  realizacji  w  roku  2011  w  brzmieniu  stanowiącym  załącznik  Nr  1  do  niniejszej  uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Miasta.

 

§ 3.

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  podlega  publikacji.

 

Przewodnicząca  Rady
/-/
Małgorzata  Czopińska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.12.2010
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Miasta - Jolanta Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 stycznia 2011 14:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1221
12 stycznia 2011 14:19 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [zal_uchwala_v_13_10.doc] do dokumentu.
12 stycznia 2011 14:17 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
12 stycznia 2011 14:17 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.